Systemy Thales MCM wykazują interoperacyjność z marynarkami wojennymi NATO

Włoski zespół EOD obsługuje bezzałogowy pojazd podwodny REMUS podczas ćwiczeńNATO Dynamic Messenger 22. / Zdjęcie: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO/Flickr (Creative Commons)
Włoski zespół EOD obsługuje bezzałogowy pojazd podwodny REMUS podczas ćwiczeń NATO Dynamic Messenger 22. / Zdjęcie: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO/Flickr (Creative Commons)

Firma Thales pomyślnie zweryfikowała zdolność i kompatybilność swoich dwóch systemów przeciwminowych (MCM) do współpracy z kilkoma marynarkami wojennymi NATO i partnerami przemysłowymi.

Oba rozwiązania, w tym system MCM MiMap i M-Cube dowodzenia i kontroli (C2), zostały przetestowane podczas międzynarodowych ćwiczeń morskich NATO pod nazwą Dynamic Messenger 2022. Ćwiczenia te odbyły się w Portugalii w celu oceny zdolności uczestniczących sił morskich do wykorzystania systemów bez załogi do przeciwdziałania minom morskim i zagrożeniom ze strony okrętów podwodnych.

Ćwiczenie pokazały, że MiMap i M-Cube mogą współpracować z innymi okrętami wojennymi, zgodnie ze standardami NATO. Podczas ćwiczeń rozwiązania Thales MiMap i M-Cube zostały wdrożone w celu przeprowadzenia scenariusza walki z minami wraz z nurkami francuskiej marynarki wojennej zajmującymi się usuwaniem materiałów wybuchowych oraz zbudowanym przez RTSys sonarem i systemem nawigacyjnym o nazwie Sonadive.

Scenariusz, który obejmował rozmieszczenie systemów bez załogi na obszarze zaminowanym o powierzchni 8 km², był zarządzany przez Sojusznicze Dowództwo Morskie i Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji.

Według Thalesa, test wykazał, że oba jego systemy C2 MCM kwalifikują się do wyposażenia w różne platformy działające zgodnie ze standardami Nato Additive Military Layer. Test polegał na integracji systemu zarządzania misją M-Cube MCM z narzędziem do analizy misji MiMap, co dodatkowo pozwoliło na połączenie zebranych i przetworzonych danych z siecią NATO C3MRE/CATL.

Sieć C3MRE/CATL łączy różne rozwiązania przemysłowe, w tym Sonadive, z marynarkami wojennymi NATO. Ćwiczenia pozwoliły również firmie Thales zademonstrować zdolność jej systemów MCM do odczytywania danych sonaru emitowanych z różnych uczestniczących platform autonomicznych.

MiMap może być używany do analizowania danych sonaru zarówno w czasie rzeczywistym, jak i wcześniej zarejestrowanych, podczas gdy M-Cube jest wdrażany z autonomicznymi i konwencjonalnymi jednostkami MCM.

Po zintegrowaniu oba te elementy mogą zminimalizować obciążenie poznawcze dowódców i operatorów, ułatwiając skuteczne podejmowanie decyzji w celu przeciwdziałania przeciwnikom.

Źródło: naval-technology.com

Przeczytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *